2021-2022 4. Sınıf Matematik 1. Dönem 1. Yazılı

1. Aşağıda verilen doğal sayıların okunuşlarını karşılarına yazınız. (10 Puan)
A. 4587 : …………………………………………………………………….
B. 21 305 : …………………………………………………………………….
C. 90 100 :……………………………………………………………………..
D. 201 505 : …………………………………………………………………….
E. 589 761 : …………………………………………………………………….

2. Aşağıda okunuşları verilen doğal sayıları rakamlarla yazınız. (5 Puan)
A. Beş bin yedi yüz bir : ………………….
B. Otuz yedi bin yedi yüz yedi : ………………….
C. Seksen dokuz bin on dokuz : ………………….
D. Beş yüz kırk üç bin sekiz yüz elli beş : ………………….
E. Dokuz yüz on bin dokuz yüz doksan altı : …………………

TIKLA – TAMAMINI İNDİR