2021-2022 12. Sınıf Matematik Konuları

ÜSTEL FONKSİYON

Üstel Fonksiyon ve Üstel Fonksiyonun Grafiği

LOGARİTMA FONKSİYONU

Logaritma Fonksiyonu ve Grafiği

10 ve e Tabanında Logaritma Fonksiyonu

Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri ve Uygulamaları

ÜSTEL, LOGARİTMİK DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER

Üstel, Logaritmik Denklemlerin ve Eşitsizliklerin Çözüm Kümeleri

Gerçek Hayat Durumları ile İlgili Üstel ve Logaritmik Fonksiyon Problemleri

GERÇEK SAYI DİZİLERİ

Dizi ve Fonksiyon Kavramları Arasındaki İlişki

Genel Terimi veya İndirgeme Bağıntısı Verilen Bir Sayı Dizisinin Terimleri

Aritmetik, Geometrik Diziler ve Özellikleri

Gerçek Hayat Durumları ile İlgili Dizi Problemleri

TOPLAM-FARK VE İKİ KAT AÇI FORMÜLLERİ

Toplam ve Fark Formülleri

İki Kat Açı Formülleri

TRİGONOMETRİK DENKLEMLER

Trigonometrik Denklemlerin Çözüm Kümeleri

ANALİTİK DÜZLEMDE TEMEL DÖNÜŞÜMLER

Analitik Düzlemde Koordinatları Verilen Bir Noktanın Öteleme, Dönme ve Simetri Dönüşümleri

Temel Dönüşümlerin Bileşkeleri ve Bu Bileşkeleri İçeren Uygulamalar

LİMİT VE SÜREKLİLİK

Bir Fonksiyonun Bir Noktadaki Limiti ile Soldan ve Sağdan Limit Kavramları

Limitin Özellikleri ve Uygulamaları

Bir Fonksiyonun Bir Noktadaki Sürekliliği

ANLIK DEĞİŞİM ORANI VE TÜREV

Türev Kavramı

Bir Fonksiyonun Bir Noktada ve Bir Aralıkta Türevlenebilirliği

Türevlenebilen İki Fonksiyonun Toplamının, Farkının, Çarpımının ve Bölümünün Türevi

İki Fonksiyonun Bileşkesinin Türevi

TÜREVİN UYGULAMALARI

Bir Fonksiyonun Artan veya Azalan Olduğu Aralıklar

Bir Fonksiyonun Yerel Maksimum ve Yerel Minimum ile Mutlak Maksimum ve Mutlak Minimum

Noktaları

Türev Yardımıyla Bir Fonksiyonun Grafiğinin Çizimi

Maksimum ve Minimum Problemleri

BELİRSİZ İNTEGRAL

Belirsiz İntegral ve İntegral Alma Kuralları

Değişken Değiştirme Yöntemi

BELİRLİ İNTEGRAL VE UYGULAMALARI

Bir Fonksiyonun Grafiği ile x Ekseni Arasında Kalan Sınırlı Bölgenin Alanının Riemann Toplamı Yardımıyla Yaklaşık Olarak Hesaplanması

Bir Fonksiyonun Belirli İntegrali ile Belirsiz İntegralleri Arasındaki İlişki

Belirli İntegralin Özellikleri

Belirli İntegral ile Alan Hesabı

ÇEMBERİN ANALİTİK İNCELENMESİ

Çember Denklemi

Denklemleri Verilen Doğru ile Çemberin Birbirine Göre Durumları

Şunlar da ilginizi çekebilir:

2021-2022 9. Sınıf Matematik Müfredatı

2021-2022 10. Sınıf Matematik Müfredatı

2021-2022 11. Sınıf Matematik Müfredatı