2021-2022 11. Sınıf Matematik Konuları

1. TRİGONOMETRİ

Yönlü Açılar

Yönlü Açı

Açı Ölçü Birimleri

Trigonometrik Fonksiyonlar

Trigonometrik Fonksiyonların Birim Çember Yardımıyla Açıklanması

Kosinüs Teoremi

Sinüs Teoremi

Trigonometrik Fonksiyonların Grafikleri

Ters Trigonometrik Fonksiyonlar

2. ANALİTİK GEOMETRİ

Doğrunun Analitik İncelenmesi

Analitik Düzlemde İki Nokta Arasındaki Uzaklık

Doğru Parçasını Belli Bir Oranda Bölen Noktanın Koordinatları

Analitik Düzlemde Doğrular

Bir Noktanın Bir Doğruya Uzaklığı

3. FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR

Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar

Fonksiyonun Grafik ve Tablo Temsilini Kullanarak Problem Çözme

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri

İkinci Dereceden Bir Değişkenli Fonksiyon Grafiğinin Çizimi

İkinci Dereceden Fonksiyonlarla Modellenebilen Problemler

Fonksiyonların Dönüşümleri

4. DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ

İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri

İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemlerinin Çözüm Kümesi

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizliklerin Çözüm Kümesi

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlik Sistemlerinin Çözüm Kümesi

5. ÇEMBER VE DAİRE

Çemberin Temel Elemanları

Çemberde Teğet, Kiriş, Çap, Yay ve Kesen

Çemberde Kirişin Özellikleri

Çemberde Açılar

Bir Çemberde Merkez Açı, Çevre Açı, İç Açı ve Teğet-Kiriş Açı

Çemberde Teğet

Çemberde Teğetin Özellikleri

Dairenin Çevresi ve Alanı

Dairenin Çevre ve Alan Bağıntıları

6. UZAY GEOMETRİ

Katı Cisimler

Dik Dairesel Silindir, Dik Dairesel Koni, Kürenin Alan ve Hacim Bağıntıları

7. OLASILIK

Koşullu Olasılık

Koşullu Olasılık

Bağımlı ve Bağımsız Olaylar

Bileşik Olaylar

Deneysel ve Teorik Olasılık

Deneysel Olasılık İle Teorik Olasılığın İlişkilendirilmesi

Şunlar da ilginizi çekebilir:

2021-2022 9. Sınıf Matematik Müfredatı

2021-2022 10. Sınıf Matematik Müfredatı

2021-2022 12. Sınıf Matematik Müfredatı