2021-2022 10. Sınıf Matematik Konuları

10.1. SAYMA VE OLASILIK
10.1.1. Sıralama ve Seçme
10.1.1.1. Toplama ve Çarpma Yöntemlerini Kullanarak Sayma
10.1.1.2. Permütasyon (Sıralama)
10.1.1.3. Tekrarlı Permütasyon
10.1.1.4. Kombinasyon (Seçim)
10.1.1.5. Pascal Üçgeni
10.1.1.6. Binom Açılımı
10.1.2. Basit Olayların Olasılıkları
10.1.2.1. Örnek Uzay, Deney, Çıktı, Bir Olayın Tümleyeni, Kesin Olay, İmkânsız Olay, Ayrık Olay ve Ayrık Olmayan Olay
10.1.2.2. Olasılık Kavramı İle İlgili Uygulamalar

10.2. FONKSİYONLAR
10.2.1. Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
10.2.1.1. Fonksiyonlarla İlgili Problemler
10.2.1.2. Fonksiyonların Grafikleri
10.2.1.3. Grafiği Verilen Fonksiyonlar ile İlgili Problemler
10.2.1.4. Doğrusal Fonksiyonlarla Modellenebilen Günlük Hayat Durumları

10.2.2. İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi
10.2.2.1. Bire Bir ve Örten Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar
10.2.2.2. Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi
10.2.2.3. Fonksiyonun Tersi..

10.3. POLİNOMLAR
10.3.1. Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler
10.3.1.1. Bir Değişkenli Polinom Kavramı
10.3.1.2. Polinomlarla Toplama, Çıkarma, Çarpma ve Bölme İşlemleri
10.3.2. Polinomların Çarpanlara Ayrılması
10.3.2.1. Bir Polinomu Çarpanlarına Ayırma
10.3.2.2. Rasyonel İfadelerin Sadeleştirilmesi

10.4. İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER
10.4.1. İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
10.4.1.1. İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem Kavramı
10.4.1.2. İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemlerin Çözümü
10.4.1.3. Bir Karmaşık Sayının a i + b a^ h , b ! R Biçiminde İfade Edilmesi
10.4.1.4. İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemin Kökleri İle Katsayıları Arasındaki İlişki

10.5. DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER
10.5.1. Çokgenler
10.5.1.1. Çokgen ve Çokgende Açı Kavramı
10.5.2. Dörtgenler ve Özellikleri
10.5.2.1. Dörtgenin Temel Elemanları ve Özellikleri
10.5.3. Özel Dörtgenler
10.5.3.1. Özel Dörtgenlerin Açı, Kenar, Köşegen ve Alan Özellikleri

10.6. UZAY GEOMETRİ
10.6.1. Katı Cisimler
10.6.1.1. Dik Prizma ve Dik Piramit

Şunlar da ilginizi çekebilir:

2021-2022 9. Sınıf Matematik Müfredatı

2021-2022 11. Sınıf Matematik Müfredatı

2021-2022 12. Sınıf Matematik Müfredatı