2021-2022 1. Sınıf Matematik Konuları

1. ÜNİTE

1. BÖLÜM: Uzamsal İlişkiler

Altında-Üstünde
Etrafında
Arasında
Önde-Arkada
Yüksekte-Alçakta
Uzakta-Yakında
İçinde-Dışında
Sağında-Solunda
Eşini Bulalım

2. BÖLÜM: Tartma

Ağır-Hafif

2. ÜNİTE

1.BÖLÜM: Doğal Sayılar
Sayıları Tanıyalım
20’ye Kadar Olan Doğal Sayıları Sayalım
Birer, Beşer, Onar ve İkişer Sayalım
Az mı? Çok mu?
Onluk ve Birlikleri Tanıyalım
Eşleştirme
Sayıları Sıralayalım

3. ÜNİTE

1. BÖLÜM: Doğal Sayılarla Toplama İşlemi

Toplama İşlemini Tanıyalım
Toplama İşlemi
Toplama İşlemini Sözlü Olarak İfade Edelim
Alt Alta Toplayalım
0 (Sıfır) ile Toplama
Toplamı 10 ve 20 Olan Sayılar
Toplananların Yerlerini Değiştirelim

2. BÖLÜM: Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi
Çıkarma İşlemini Tanıyalım
Çıkarma İşlemini Sözlü Olarak İfade Edelim
Alt Alta Çıkaralım

4. ÜNİTE

1. BÖLÜM: Paralarımız

Paralarımızı Tanıyalım

2. BÖLÜM: Doğal Sayılarla Toplama İşlemi

Toplama İşleminde Verilmeyeni Bulalım
Zihinden Toplama İşlemi Yapalım
Çözelim Öğrenelim

3. BÖLÜM: Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

Zihinden Çıkarma İşlemi Yapalım
Çözelim Öğrenelim-Problem Kuralım

5. ÜNİTE

1. BÖLÜM: Kesirler

Bütün, Yarım

2. BÖLÜM: Zaman Ölçme

Saatleri Öğrenelim
Gün, Hafta, Ay

3. BÖLÜM: Geometrik Cisimler ve Şekiller

Cisimleri Özelliklerine Göre Sınıflandıralım
Geometrik Şekillerin Köşe ve Kenarlarını Tanıyalım

4. BÖLÜM: Geometrik Örüntüler

Örüntüyü Tanıyalım
Örüntü Oluşturalım

6. ÜNİTE

1. BÖLÜM: Veri Toplama ve Değerlendirme

Tabloları Okuyalım

2. BÖLÜM: Uzunluk Ölçme

Uzunlukları Karşılaştıralım
Haydi Biz de Ölçelim
Uzunlukları Tahmin Edelim

3. BÖLÜM: Sıvı Ölçme

Sıvıları Ölçelim
Sıvı Miktarlarını Karşılaştıralım