Ay: Nisan 2020

Alan Ölçme Konu Anlatımı 6. Sınıf Matematik

Bugünkü dersimizde Alan ölçme konusunu öğreneceğiz. Paralelkenarın Alanı Paralel olan iki kenarın birinden diğerine çizilen ve her iki kenara dik olan doğru parçası paralelkenarın yüksekliğidir. |AD| = |BC| |AB| = |DC| [AB] // [DC] [AD] // [BC] [EF] ve [GH] paralelkenarın [EF], [GH] ve [KL] verilen yükseklikleri olup uzunlukları paralelkenarın yükseklikleridir. birbirine eşittir. |EF|=|GH| |EF|=|GH|’dir. […]

Açı Ve Açı Çeşitleri Konu Anlatımı 4. Sınıf Matematik

AÇILAR , AÇILARIN ÖLÇÜLMESİ VE ÇİZİMİ AÇI: Aynı noktadan çıkan iki ışının oluşturduğu geometrik şekle AÇI denir. [LA ve [LO ışınlarına açının kenarları, L noktasına ise açının köşesi denir. AÇININ OKUNUŞU Açılar tek harfle veya üç harfle olmak üzere iki şekilde okunabilir. Tek harf ile okunurken köşedeki harf ile okunur. AÇILARI OKURKEN Açıları okurken ortaya […]

Geometrik Şekiller Uzaktan Eğitim 3. Sınıf Matematik

GEOMETRİK ŞEKİLLER Üçgen, kare, dikdörtgen geometrik şekildir. Geometrik şekiller cetvel ile çizilir. Karşılıklı köşeleri birleştiren çizgiye köşegen denir.   Kare: birbirinin aynı uzunlukta 4 kenarı vardır. 4 köşesi vardır. 2 tane köşegeni vardır.   Dikdörtgen: 4 kenarı vardır. 4 köşesi vardır. 2 tane köşegeni vardır.   Üçgen: 3 kenarı vardır. 3 köşesi vardır. Köşegeni yoktur. […]

3. Sınıf Matematik Tartma Soruları

TARTMA İLE İLGİLİ PROBLEMLER 1-  Bakkal Kadir Amca 50 kg şekeri yarım kilogramlık poşetlere koyarak satmak istiyor. Kaç poşete ihtiyacı vardır? 2- Dayım kuruyemişçiden 480 g leblebi, 560 g çekirdek, 628 g fındık, 294 g fıstık aldı. Dayımın aldığı çerezlerin ağırlığı kaç kg’dır? 3- 2 kilosu 24 lira olan peynirin yarım kilosu kaç liradır? 4- […]

Kare Dikdörtgen Üçgen Ve Çemberin Özellikleri 3. Sınıf Matematik

• Kare, dikdörtgen, üçgen ve çemberin özellikleri • Aşağıda boş bırakılan yerleri doldurunuz. • Karenin………kenarı, ………. köşesi vardır. Bütün kenarları birbirine ………….tir. • Dikdörtgenin…….…kenarı, ………. köşesi vardır. Karşılıklı kenar uzunlukları birbirine ………….tir.Dikdörtgenlerde ………..…. uzunlukta ……….tane kısa kenar ve ………… uzunlukta……………. tane uzun kenar vardır. • Üçgen;……….kenarı, ……….köşesi olan bir geometrik şekildir. Üçgenlerde ………..… uzunlukları farklı […]

Simetri Konu Anlatımı 4. Sınıf Matematik

Yukarıdaki resimde verilen kırmızı çizgi resmin simetri doğrusudur. Bu doğrunun her iki yanında kalan parçalar birbirinin aynısıdır. Aynaya baktığımızda aynada oluşan görüntümüz bizim aynaya göre simetriğimizdir. Simetri doğruları şekli birbirinin aynısı olan iki eş parçaya ayırır. Aşağıda verilen harflerin simetri doğruları çizilmiştir .inceleyiniz

Kare, Dikdörtgen, Üçgen Ve Köşegen Uzaktan Eğitim Konu Anlatımı 3. Sınıf Matematik

Aşağıdaki notları matematik defterinize yazınız Kare : Dört kenarı, dört köşesi olan ve kenar uzunluklar eşit olan kapalı şekillere kare denir. Dikdörtgen : Dört kenarı, dört köşesi olan ve karşılıklı kenarlarının uzunlukları birbirine eşit olan kapalı şekillere dikdörtgen denir Üçgen : Üç kenarı, üç köşesi olan kapalı şekillere üçgen denir Köşegen: Kare ve diktörtgenin komşu […]