2020-2021 7. Sınıf Matematik Konuları

2020-2021 eğitim öğretim yılında 7. Sınıf Matematik dersinde işlenecek konular aşağıda listelenmiştir.

Tam Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri
Tam Sayılarda Toplama İşleminin Özellikleri
Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri
Tam Sayıların Kendisi ile Tekrarlı Çarpımı
Tam Sayılarla İşlem Yapmayı Gerektiren Problemler

RASYONEL SAYILAR

Rasyonel Sayılar ve Rasyonel Sayıların Sayı Doğrusunda Gösterilmesi
Rasyonel Sayıların Ondalık Gösterimi
Devirli Olan ve Olmayan Ondalık Gösterimlerin Rasyonel Sayı Olarak İfade Edilmesi
Rasyonel Sayıları Sıralama ve Karşılaştırma

RASYONEL SAYILARLA İŞLEMLER

Rasyonel Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri
Rasyonel Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri
Rasyonel Sayıların Karesinin ve Küplerinin Hesaplanması
Rasyonel Sayılarla Çok Adımlı İşlemler
Rasyonel Sayılarla İşlem Yapmayı Gerektiren Problemler

CEBİRSEL İFADELER

Cebirsel İfadelerde Toplama ve Çıkarma İşlemleri
Bir Doğal Sayı ile Cebirsel İfadeyi Çarpma İşlemi
Sayı Örüntüleri ve Harfli İfadeler

EŞİTLİK VE DENKLEM

Denklemlerde Eşitliğin Korunumu İlkesi
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemleri Kurma
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemlerin Çözümü
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem Kurmayı Gerektiren Problemler

ORAN VE ORANTI

Oranda Çokluklardan Birinin 1 Olması Durumunda Diğerinin Alacağı Değer
Birbirine Oranı Verilen İki Çokluktan Biri Verildiğinde Diğerini Bulma
Orantı
Doğru Orantılı İki Çokluk Arasındaki İlişki
Doğru Orantılı İki Çokluğa Ait Orantı Sabiti
Ters Orantılı İki Çokluk Arasındaki İlişki ve Orantı Sabiti
Doğru ve Ters Orantıyla İlgili Problemler

YÜZDELER

Bir Çokluğun Yüzdesini ve Yüzdesi Verilen Çokluğu Bulma
Bir Çokluğu Diğer Bir Çokluğun Yüzdesi Olarak Hesaplama
Bir Çokluğu Belirli Bir Yüzde ile Arttırma veya Azaltma
Yüzde ile İlgili Problemler

DOĞRULAR VE AÇILAR

Bir Açının Açıortayı
İki Paralel Doğruyla Bir Kesenin Oluşturduğu Açılar

ÇOKGENLER

Çokgenlerin Köşegenleri, İç ve Dış Açıları
Düzgün Çokgenler
Dörtgenler
Eşkenar Dörtgenin ve Yamuğun Alanı
Alan ile İlgili Problemler

ÇEMBER VE DAİRE

Çemberde Merkez Açı
Çemberin ve Çember Parçasının Uzunluğu
Dairenin ve Daire Diliminin Alanı

VERİ ANALİZİ

Bir Veri Grubuna Ait Çizgi Grafiği
Bir Veri Grubuna Ait Ortalama, Ortanca ve Tepe Değer
Bir Veri Grubuna Ait Daire Grafiği
Verilerin Uygunluğuna Göre Grafik Çeşitleri

CİSİMLERİN FARKLI YÖNLERDEN GÖRÜNÜMLERİ

Üç Boyutlu Cisimlerin Farklı Yönlerden İki Boyutlu Görünümleri
Farklı Yönlerden Görünümleri Verilen Yapıyı Oluşturma

Şunlar da ilginizi çekebilir:

5. Sınıf Matematik Konuları 2020-2021

6. Sınıf Matematik Konuları 2020-2021

8. Sınıf Matematik Konuları 2020-2021

Bir cevap yazın