Ay: Ekim 2019

4. Sınıf Matematik Problemleri

1. Bir kömür satıcısı elindeki kömürleri 35 kiloluk torbalara koyduğunda 96 torba oluyor. Bu kömürleri 60 kiloluk torbalara koysaydı kaç torba daha az kullanırdı? 2. Benim yaşım annemin yaşının yarısından 8 eksiktir. Annemin yaşı ise dedemin yaşının 2/5 si kadardır. Dedemin yaşı 85 olduğuna göre Ben doğduğumda dedem kaç yaşındaydı? 3. Bir kömür satıcısı elindeki […]

Toplama İşlemi Problemleri 3. Sınıf Matematik

TOPLAMA İŞLEMLİ PROBLEMLER 1) Ozan’ın bankada 713 lirası vardır. Ozan 195 lira biriktirip bankaya yatırıyor. Ozan’ın bankada toplam kaç lirası olur? 2) Alper’in ilk kitaplığında 465 kitap ikinci kitaplığında 475 kitabı vardır. Alper’in toplam kaç kitabı vardır? 3) Mete dereden yakaladığı balıkları tarttığında ilk yakaladığı balığın 447 gr ve ikinci balığın 594 gr olduğunu görüyor. […]

Basamak Değeri Problemleri 2. Sınıf Matematik

1-Aşağıda verilen sayılardan hangisinin basamak değerleri toplamı 35’tir? a)60 b)35 c)24 2- Aşağıda verilen sayılardan hangisinin basamak değerleri toplamı 54’tür? a)30 b)15 c)54 3- Aşağıda verilen sayılardan hangisinin basamak değerleri toplamı 22’dir? a)22 b)75 c)44 4- 51 sayısının onlar basamağındaki sayı 2 arttırılırsa yeni sayı kaç olur? a) 77 b) 75 c) 71 5- 21 […]