2020-2021 7. Sınıf Matematik Konuları

7. sınıf Matematik dersinde  işlenecek konu başlıkları aşağıda listelenmiştir.

Yıl boyunca hangi konuların anlatılacağını aşağıda görebilir ve dilerseniz sitemizin arama bölümünü kullanarak çalışmak istediğiniz konu başlığını sitemizde aratarak o konuya çalışabilirsiniz.

1.ÜNİTE

Sayılar ve İşlemler / Tam Sayılarla İşlemler
Tam Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri
Toplama İşleminde Kolaylıklar
Tam Sayılarla Çarpma İşlemi
Tam Sayılarla Bölme İşlemi
Tam Sayıların Kuvveti

2. ÜNİTE

Sayılar ve İşlemler / Rasyonel Sayılar
Rasyonel Sayıları Tanıyalım
Rasyonel Sayıların Ondalık Gösterimi
Rasyonel Sayıları Karşılaştırma
Sayılar ve İşlemler / Rasyonel Sayılarla İşlemler
Rasyonel Sayılarla İşlemler
Rasyonel Sayılarla Toplama İşlemi
Rasyonel Sayılarla Çıkarma İşlemi
Rasyonel Sayılarla Çarpma İşlemi
Rasyonel Sayılarla Bölme İşlemi
Bir Rasyonel Sayının Karesini ve Küpünü Hesaplama
Rasyonel Sayılarla Çok Adımlı İşlemler

3. ÜNİTE

Cebir / Cebirsel İfadeler
Cebirsel İfadelerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri
Bir Doğal Sayı ile Bir Cebirsel İfadeyi Çarpma İşlemi
Örüntüler ve İlişkiler
Cebir / Eşitlik ve Denklem
Eşitliğin Korunumu
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemin Çözümü

4. ÜNİTE

Sayılar ve İşlemler / Oran ve Orantı
Oranda Çokluklardan Birinin 1 Olması Durumunda Diğerini Bulma
Oran
Orantı
Doğru Orantı
Ters Orantı
Sayılar ve İşlemler / Yüzdeler
Bir Çokluğun Belirtilen Yüzdesini ve Belirli Bir Yüzdesi Verilen
Çokluğun Tamamını Bulma
Bir Çokluğu Diğer Bir Çokluğun Yüzdesi Olarak Hesaplama
Bir Çokluğu Belirli Bir Yüzde ile Artırma veya Azaltma

5. ÜNİTE

Geometri ve Ölçme / Doğrular ve Açılar
Bir Açının Açıortayını Çizme
Aynı Düzlemde Olan Üç Doğrunun Birbirine Göre Durumları
Geometri ve Ölçme / Çokgenler
Düzgün Çokgenlerin Kenar ve Açı Özellikleri
Çokgenlerin Köşegenleri, İç ve Dış Açıları
Dörtgenlerin Kenar, Açı ve Köşegen Özellikleri
Eşkenar Dörtgenin ve Yamuğun Alanı
Çevre Uzunluğu ile Alan Arasındaki İlişki
Problem Çözme
Geometri ve Ölçme / Çember ve Daire
Çemberde Merkez Açılar ve Bu Açıların Gördüğü Yaylar
Çemberin ve Çember Parçasının Uzunluğu
Dairenin ve Daire Diliminin Alanı

6. ÜNİTE

Veri İşleme / Veri Analizi
Çizgi Grafiği
Bir Veri Grubuna Ait Ortalama, Ortanca ve Tepe Değeri
Daire Grafiği
Verileri Uygun Grafik ile Gösterme
Geometri ve Ölçme
Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri
Cisimlerin İki Boyutlu Görünümlerini Çizme
Farklı Yönlerden Görünümleri Çizilen Yapıları Oluşturma

Not: Konu listesi 2018-2019 eğitim öğretim yılında işlenen matematik ders kitabında bulunan müfredata göre hazırlanmıştır. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında da yine aynı kitap işleneceğinden konu listesi aynen işlenecektir. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında konularda veya müfredatta herhangi bir değişiklik yapılması durumunda yazı düzenlenerek değişiklikler uygulanacaktır.

Şunlar da ilginizi çekebilir:

5. Sınıf Matematik Müfredatı 2019-2020

6. Sınıf Matematik Müfredatı 2019-2020

8. Sınıf Matematik Müfredatı 2019-2020

Comments

Bir cevap yazın