2019-2020 4. Sınıf Matematik 1. Dönem 2. Yazılı

1) Okunuşları verilen sayıları rakamla yazınız.( 5P)
 İki yüz altı bin kırk üç ……………………………………………..
 Dört yüz doksan bin beş ……………………………………….
 Elli üç bin yedi yüz on ………………………………………………
 Altı yüz bin yetmiş dört ……………………………………………
 İki bin on sekiz ………………………………………………..

TIKLA TAMAMINI İNDİR

Bir cevap yazın