Ay: Ekim 2018

Toplama İşlemi Problemleri 2. Sınıf Matematik

1) Semih okul gezisinde hayvanat bahçesinde 18 zürafa görmüş. Daha sonra 56 tane de zebra görmüş. Semih gezide toplam kaç hayvan görmüştür? 2) Sena kahvaltıda 29 zeytin yemiştir. Daha sonra 3 yumurta yemiştir. Sena’nın kahvaltıda yediği zeytinlerin ve yumurtaların toplamı kaçtır? 3) Okuldaki veli toplantısına 19 veli katıldı. Toplantıya daha sonra 5 veli daha katıldı. […]

9 Basamaklı Sayıları Okuma 5. Sınıf Matematik

Soru 1) Aşağıda rakamla  verilen  sayıları  yazı  ile  yazınız. 456.000.675 : ……………………………………………………….. 456.000: ………………………………………………………. 10.800.008: …………………………………………………………… 30.700.000:…………………………………………………………… 156.050.000: ………………………………………………………… 450.067: ……………………………………………………………… 200.020.002: ………………………………………………………… 400.004.004: ………………………………………………….. 150.015.105: ………………………………………………………… 200.000.020: …………………………………………………… Soru 2) Aşağıda yazı  ile  verilen  sayıları  rakamla  yazınız.( bölükler  arasına  nokta  koyunuz.) Yüz  milyon  yüz : ………………………………………… elli sekiz  milyon on bir bin altı yüz […]

Tam Sayılar Soruları 7. Sınıf Matematik

1. (-48):(-7-1)+(-3).(-2) işleminin sonucu kaçtır? A)2 B)-12 C)12 D)-2 2. (14-20÷5)-(9-15÷3) işleminin sonucu kaçtır? A)14 B)6 C)30 D)-30 3.[16÷(-8)].[(-4)+(-5).(-2)]işlemininsonucukaçtır? A)-12 B)12 C)-9 D)9 4. -5-4.(2-5)-7işlemininsonucukaçtır? A)-10 B)-24 C)-34 D)0 5. 3.(-4)-12:6+7 işleminin sonucu kaçtır? A)+7 B)-7 C)11 D)3 6. -32:[-8-(-4)]-(15÷3+2) işleminin sonucu kaçtır? A)1 B)-1 C)15 D)-15 7. (-36:9)+[6.(2-12)]işlemininsonucukaçtır? A)4 B)-4 C)-64 D)56 8. Zeynepöğretmenintahtayayazdığı […]

Eldeli Ve Eldesiz Toplama İşlemi 3.Sınıf Matematik

1. Aşağıdaki toplama işlemlerini yapınız. 113+82= 238+679= 124+453= 123+885= 349+563= 110+214= 478+378= 674+453= 345+353= 235+456= 345+567= 678+457= 567+398= 345+397= 573+563= 2. Aşağıdaki testi yapınız. 1. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu tek sayıdır? A) 234+458= B) 567+673= C) 456+345= 2. 456+352= işleminin sonucu hangisidir? A) 808 B) 807 C) 809 3. Aşağıdaki işlemlerden hangisi doğrudur? A)457+367=346 B) […]