2018-2019 Lise Matematik 2. Dönem Zümresi

TC. MİLLİ  EĞİTİM  BAKANLIĞI

……………………………… ANADOLU  İMAM  HATİP  LİSESİ

2018 – 2019  EĞİTİM  ÖĞRETİM  YILI  MATEMATİK  DERSİ  ZÜMRE  TOPLANTI  TUTANAĞIDIR

 

TOPLANTI  NO                       :   2                                                       DERSİN  ADI              :   Matematik

TOPLANTI  TARİHİ              :   07 / 02 / 2019                           TOPLANTI  YERİ      :   Öğretmenler Odası

TOPLANTI  SAATİ                :   12 . 30

ZÜMRE  ÖĞRETMENLERİ  :

 

GÜNDEM :

 

1 )   Açılış, yoklama.

2 )   Önceki zümre öğretmenleri toplantı kararlarının incelenmesi.

3 )   Çalışma takvimine göre yıllık planların işlenirlik durumu.

4 )   Öğretim programında yer alacak Atatürkçülük ile ilgili konuların görüşülüp planlamaya konulması.

5 )   1. dönem öğrenci başarılarının görüşülmesi ve başarıyı arttırıcı önlemlerin belirlenmesi.

6 )   Diğer zümre öğretmenleri ile işbirliği.

7 )   Sınıf geçme yönetmeliğinin okunması.

8 )   Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde birlik ve beraberliğin sağlanması için alınacak kararlar;

A )   Yazılı sınav sayılarının belirlenmesi,

B )   Öğrencilere verilecek performans puanı sayılarının belirlenmesi.

9 )   Ortak sınavların yapılması ve değerlendirilmesi ile ilgili görüşmeler.

10 )   Performans, proje ödevlerin durumu.

11 )   Veli, öğretmen işbirliği.

12 )   Dilek, temenniler.

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1 )   Matematik dersi zümre öğretmenler kurulu okulumuz müdürü Abdullah KILIÇ başkanlığında 07. 02. 2019 tarihinde saat 12.30’ da yukarıdaki gündem maddeleri görüşülmek üzere toplanıldı. Abdullah KILIÇ “ 2. dönemin okulumuz eğitim öğretimine ve zümrenize hayırlı olmasını temenni ediyorum.’’ diyerek toplantıyı başlattı. Yapılan yoklamada herkesin toplantıda hazır olduğu görüldü.

 

2 )   Zümre başkanı Zeliha ERYILMAZ tarafından bir önceki zümre kararları okundu.

 

3 )   2018 – 2019 çalışma takvimi incelendi. Müfredat konularında plana göre  2  hafta geride olduğumuz görüldü. Bunun sebepleri arasında; ortak sınavlar, konuların yoğunluğu ve sınıf seviyelerinin düşüklüğü görüldü. Eksik kalan konuların bir an önce yetiştirilmesi ve yıllık plana uygun konu işlenilmesi kararlaştırıldı.

 

4 )   23 Nisan haftasında “ Atatürk’ün ilke ve görüşleri ” ve  19 Mayıs haftasında “ Atatürkçü düşünce sistemi ” konularının zamanı gelince derslerde işlenmesi kararlaştırıldı.

 

5 )   1. dönem sonunda 9. ,10. , 11. ve 12. sınıflarda okutulan Matematik dersinde sınıflara göre başarı ortalamaları aşağıda belirtilmiştir:

 

9. SINIF MATEMATİK 9 – A 9 – B 9 – C 9 – D 9 – E 9 – F 9 – G 9 – H
Başarı Yüzdesi 64 65 50 50 33 30 53 32

 

10. SINIF MATEMATİK 10 – A 10 – AV 10 – C 10 – D 10 – E 10 – F 10 – G 10 – H 10 – I 10 – İ
Başarı Yüzdesi 69 69 52 65 57 36 48 63 45 36

 

11. SINIF                SEÇMELİ MATEMATİK 11 – A 11 – B 11 – C 11 – D 11 – B
Başarı Yüzdesi 61 67 23 26 48

 

12. SINIF SEÇMELİ MATEMATİK 12 – A 12 – B 12 – C 12 – D Temel Matematik 12 – E Temel Matematik
Başarı Yüzdesi 58 42 46 79 77

 

Tüm sınıfların başarı oranlarına bakıldığında sınıfların çoğunda; öğrencilerin dersleri dikkatli bir biçimde dinlemediği, yabancı öğrencilerin sayısının arttığı ve büyük kısmının Türkçe bilmemesi, kendilerini şartlandırdık-ları, ödevlerini rast gele yaptıkları ve dersi evde tekrar etmedikleri görülmüştür. Konular üzerinde daha çok durulmasına istenen başarı elde edilememiştir.

Başarıyı arttırmak için alınacak önlem ve tedbirler :

  • Öğrencilerin seviyeleri göz önüne alınarak ders konuları basitten zora doğru anlatılacaktır. Öğrenci seviyesine yönelik soruların daha çok çözülmesi kararlaştırıldı.
  • Okulumuzda başarıyı arttırmak amacı ile okulumuzda açılan Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına katılımın arttırılması çalışması yapılacaktır.
  • Konuların pekiştirilmesi amacıyla konulara kaynaklık eden Destekleme ve Yetiştirme Kursları “ Kazanım Kavrama ” testlerinin kullanılmasına, daha çok soru çözülmesi gerektiğine karar verildi.
  • Ders kitabı sonundaki alıştırmaların ödev olarak verilip kontrolünün yapılması kararlaştırıldı.
  • Öğrencilerin mümkün olduğunca çok derse katılımını sağlamak için öğrencilere daha çok söz verilmesi kararlaştırıldı.
  • Konular işlenirken mümkün olduğunca ilgi çekici olmalı, günlük yaşamdan örnekler seçilmesi kararlaştırıldı.
  • Öğrencilerin başarılı çalışmaları değerlendirilip sözle ödüllendirilmeli ve öğrenciler çeşitli yollarla katılıma teşvik edilmesine karar verildi.

 

6 )   Edebiyat öğretmenleri ile Türkçe’nin iyi kullanılması, hızlı okuma teknikleri ve okuduğunu anlama ile ilgili konularda, Rehber öğretmenlerle uyum zorluğu çekme, başarıyı arttırma ve ders çalışma teknik ve planlamalarını öğrenmeleri konusunda, Fizik öğretmenleriyle oran orantı, denklem çözümü konularında, Tarih öğretmenleriyle belirli gün ve haftalarda öğrencilere rehberlik edici kaynakların sağlanması ve derslerde Atatürkçülük konularının işlenmesi esnasında işbirliğine gidilmesine karar verildi.

 

7 )   Sınıf Geçme Yönetmeliği okundu.

 

8 )           A )   Matematik ders saati haftalık 6 ders saati olduğundan  2  yazılı sınav yapılması kararlaştırıldı.

B )   Matematik dersinde; biri performans ödevi, diğeri sınıf içi performans ( öğrencilerin derse hazırlıkları, derse aktif katılımları ve dersle ilgili araştırma çalışmaları ) notu olarak iki not verilmesi kararlaştırıldı.

 

9 )   Aynı derse giren zümre öğretmenlerince yazılı sınavın ortak yapılarak soruların ortak konulardan sınıf seviyelerine uygun,sınavların klasik olarak hazırlanması kararlaştırıldı.

Ortak sınav tarihleri, okul zümre başkanları toplantısında belirlenecek olan tarihlerde yapılacaktır.

Ortak sınavların cevap anahtarlarının bir olarak hazırlanılması ve sınav günü sınavdan sonra sınıflara duyurulması kararlaştırıldı.

 

10 )   Proje ödevlerin Nisan ayının 2. haftası ise teslim alınması kararlaştırıldı.

Performans ödevleri ise dönem içinde öğretmenin belirlediği bir zamanda verilip teslim tarihinin ders öğretmeni tarafından belirlenmesi kararlaştırıldı.

Performans ve proje çalışmaları değerlendirme ölçeği  birinci dönemdeki zümre toplantısında belirtildiği  gibi uygulanacaktır. Değerlendirmelerin ölçeğe göre yapılması ortak karar olarak alınmıştır.

 

11 )   Yıl  içerisinde  okula  gelen  velilerle  diyalog  kurulduğu  gibi, okula  gelmeyen velilerle de  diyalog  kurulmaya  çalışılacaktır. Başarısı  olumsuz yönde  gelişen  öğrencilerin  velileri  ile  temasa  geçilerek  öğrencinin  sorunları giderilmeye  çalışılacaktır.

 

14 )   2018 – 2019 Eğitim ve Öğretim yılı 2. döneminin tüm öğretmenlerimize, velilerimize ve öğrencilerimize hayırlı bir dönem olması dileğiyle toplantıya son verildi.

 

Matematik Öğretmeni               Matematik Öğretmeni              Matematik Öğretmeni                         Matematik Öğretmeni

 

 

Matematik Öğretmeni                Matematik Öğretmeni              Matematik Öğretmeni                         Matematik Öğretmeni

 

 

07/ 02/ 2019

Uygundur

 

Okul Müdürü

Bir cevap yazın