2018-2019 3. Sınıf Matematik Konuları

1. ÜNİTE

DOĞAL SAYILAR
1) Üç Basamaklı Doğal Sayılar
2) Basamak Değeri
3) Yuvarlama
4) Sayıları Karşılaştırma
5) Ritmik Sayma
6) Sayı Örüntüleri
7) Tek ve Çift Doğal Sayılar
8) Romen Rakamları
DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ
1) Eldesiz ve Eldeli Toplama İşlemleri
2) Toplananların Yer Değiştirmesi
DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İŞLEMİ
1) Onluk Bozma Gerektirmeyen ve Gerektiren Çıkarma İşlemleri
2) Zihinden Çıkarma İşlemi

2. ÜNİTE

DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ
1) Toplamı Tahmin Etme
2) Zihinden Toplama
3) Verilmeyen Toplananı Bulma
4) Toplama Problemleri
DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İŞLEMİ
1) Çıkarma İşleminde Sonucu Tahmin Etme
2) Toplama ve Çıkarma Problemleri
VERİ TOPLAMA ve DEĞERLENDİRME
1) Grafikleri Tabloya Dönüştürme ve Problem Çözme
2) Basit Tabloları Okuma ve Yorumlama

3. ÜNİTE

DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA İŞLEMİ
1) Çarpmanın Kat Anlamı
2) Çarpım Tablosu
3) Eldesiz ve Eldeli Çarpma İşlemi
4) 10 ve 100 ile Kısa Yoldan Çarpma İşlemi
5) Azalan ve Artan Çarpanlar Arasındaki İlişki
6) Çarpma Problemleri
DOĞAL SAYILARLA BÖLME İŞLEMİ
1) Bölme İşlemi
2) Kısa Yoldan 10’a Bölme İşlemi
3) Bölme İşleminde Terimler Arasındaki İlişki
4) Bölme Problemleri

4. ÜNİTE

KESİRLER
1) Parça Bütün İlişkisi ve Birim Kesirler
2) Bir Çokluğun Belirtilen Birim Kesir Kadarını Bulma
ZAMAN ÖLÇME
1) Saatler
2) Zaman Ölçüleri Arasındaki İlişki
3) Zaman Problemleri
PARALARIMIZ
TARTMA
1) Tartma Problemleri

5. ÜNİTE

GEOMETRİK CİSİMLER VE ŞEKİLLER
1) Geometrik Cisimlerin Özellikleri
2) Küp, Kare Prizma ve Dikdörtgen Prizmanın Benzer ve Farklı Yönleri
3) Geometrik Şekiller
a) Kare, Dikdörtgen ve Üçgen
b) Dörtgen, Beşgen, Altıgen ve Sekizgen
GEOMETRİK ÖRÜNTÜLER
GEOMETRİDE TEMEL KAVRAMLAR
1) Nokta
2) Doğru, Doğru Parçası, Işın ve Açı
UZAMSAL İLİŞKİLER

6. ÜNİTE

UZUNLUK ÖLÇME
1) Standart Olmayan Ölçme Araçları
2) Metre ve Santimetre Arasındaki İlişki
3) Cetvelle Uzunluk Çizme
4) Kilometre
5) Uzunluk Problemleri
ÇEVRE ÖLÇME
1) Çevre Ölçme
2) Çevre Problemleri
ALAN ÖLÇME
SIVI ÖLÇME
1) Litre Problemleri

Bir cevap yazın