2. Sınıf Matematik Karışık Problemler

Soru: 4 tane 25 kuruş ile 4 tane 50 kuruşun toplamı kaç TL’dir? Cevap:……………………….TL

Soru: 3 tane 20 TL,3 tane 10 TL ve 3 tane 5 TL’nin toplamı kaç TL’dir? Cevap:…………………TL

Soru:Bir tanesi 5 TL olan kitaptan 7 tane alan kişi kaç TL öder? Cevap:…………………….TL öder.

Soru:Tiyatroya giriş bileti 10 TL ise,5 arkadaş toplam kaç TL öder? Cevap:………………..TL öder.

Soru:Kumbaramdan 8 tane 50 kuruş, 6 tane 1 TL, 3 tane 5 TL ve 1 tane 10 TL çıktığına göre,

kumbaramdan çıkan para toplam kaç TL’dir? Cevap:………………………………TL

Soru:Bir ay 4 haftadır,6 ay kaç haftadır? Cevap:………………………………haftadır.

Soru:Yaz tatilinde köyde 3 hafta 4 gün kaldım.Köyde toplam kaç gün kaldım? Cevap:…………..gün

Soru:Babamın iş gezisi 1 gün 13 saat sürdü.Babamın iş gezisi toplam kaç saat sürmüştür?

Cevap:…………………….saat sürmüştür.

Soru:Küçük kardeşim 2 yıl 4 aylık.Kardeşim toplam kaç aylıktır? Cevap:………………….aylık

Soru:Temmuz yılın kaçıncı ayıdır? Cevap:……………..ayıdır.

Soru:Eylül ayı hangi mevsimindir? Cevap:…………………………………………

Soru:Sabah saat 08.30 ‘da okula geldim.5 saat okulda kaldım.Okuldan ayrıldığımda saat kaçtı?

Cevap:……………………………………..

Soru:Akşam saat 21.00’de yattım.Sabah saat 07.00 ‘da kalktım.Toplam kaç saat uyudum?

Cevap:…………………………………..saat uyudum.

Bir cevap yazın