2. Sınıf Matematik Genel Değerlendirme Testi

1) ”11.45” Yandaki dijital olarak verilen saatin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
A-On ikiye çeyrek var. B-On biri çeyrek geçiyor. C-On bire çeyrek var.

2) Şu an saat 10.15 ise, yarım saat sonra saat kaç olur?
A-10.30 B-10.45 C-11.00

3) Geçen ay ‘haziran’ ise gelecek ay aşağıdakilerden hangisidir?
A-temmuz B-eylül C-ağustos

4) Aşağıdaki günlerden hangisi hafta sonu günlerindendir?
A-pazar B-cuma C-çarşamba

5) “2 adet 20 TL, 3 adet 10 TL” toplam kaç TL eder?
A-60 TL B-70 TL C-50 TL

6) 8 tane yarım pasta dilimi, toplam kaç tane bütün pasta eder?
A-2 B-6 C-4

7) 1 bütün; kaç yarım, kaç çeyrek eder?
A-2 yarım-4 çeyrek B-4 yarım-2 çeyrek C-3 yarım-3 çeyrek

8) Aşağıdakilerden hangisi bölme işleminde bulunmaz?
A-bölen B-çıkan C- bölünen

9) 8 tane elmayı 4 kişiye paylaştırırsak, 1 kişiye kaç tane elma düşer?
A-8 B-2 C-2

10) Bahçedeki 8 kediye 3’er tane mama verdik. Toplam kaç tane mama verdik?
A-24 B-11 C-21