2. Sınıf Matematik Çarpma Problemleri

1)- Benim yaşım 13 ‘tür. Annemin yaşı, benim yaşımın 4 katından 9 eksiğidir. Buna göre ikimizin yaşları toplamı kaçtır?
Benim yaşım Annemin yaşı İkimizin yaşları toplamı

2)- Bir çiftlikte 14 tane inek vardır. İneklerin 4 katı kadar da koyun vardır. Buna göre çiftlikte toplam kaç hayvan vardır?
İnek sayısı Koyun sayısı Toplam hayvan sayısı

3)- Ayşe 8 yaşındadır. Babasının yaşı Ayşe’nin yaşının 4 katı ise ikisinin yaşları toplamı kaçtır?
Ayşe’nin yaşı Babasının yaşı İkisinin yaşları toplamı

4)- Erman Usta günde 5 metre duvar örüyor. Erman Usta 6 günde kaç metre duvar örer?
Günde ördüğü metre sayısı 6 günde ördüğü metre sayısı

5)- Ali 27 kg, Ayşe 43 kg’ dır. Babaları ise her ikisinin kütleleri toplamından 14 kg daha fazladır. Acaba babanın kütlesi kaç kg’ dır ?
Ali’nin kütlesi Ayşe’nin kütlesi Babalarının kütlesi
6)- Bir bahçede 3 çam ağacı var. Çamların 5 katı kadar da iğde ağacı vardır. Bahçede toplam kaç ağaç vardır?
Çam ağacı sayısı İğde ağacı sayısı Bahçedeki toplam ağaç sayısı

7)- Evin 8 yaşındadır. Melek’in yaşı, Evin’in yaşının 3 katından 2 eksiktir. Buna göre ikisinin yaşları toplamı kaçtır?
Evin’in yaşı Melek’in yaşı İkisinin yaşları toplamı

8)- Gökhan 9 yaşındadır. Babasının yaşı, Gökhan’ın yaşının 3 katından 25 yaş büyüktür. İkisinin yaşları toplamı kaçtır?
Gökhan’ın yaşı Babasının yaşı İkisinin yaşları toplamı

9)- Bir kasada 17elma var. Elmaların 2 katının 5 eksiği armut var. Elma ve armutlar toplam kaç tanedir?
Elma sayısı Armut sayısı Elma ve armutların toplam sayısı

10)- Bir otobüste 11 kadın yolcu var. Kadın yolcuların 2 katının 3 eksiği erkek yolcu var. Otobüste toplam kaç yolcu vardır?
Kadın sayısı Erkek sayısı Toplam yolcu sayısı

Bir cevap yazın