2 İşlemli Toplama Problemleri 2. Sınıf Matematik

1) Sena’nın 8 yeşil kalemi, yeşilden 7 fazla da kırmızı kalemi vardır.

Kırmızı ve yeşil kalemlerin toplamı kaçtır?

2) Ela’ 16 şekeri, Ali’nin ise Ela’dan 8 fazla şekeri vardır. Bu durumda Ali’nin kaç şekeri vardır?

Ali ve Ela’nın şekerleri toplamı kaçtır?

3) Ahmet kitabının pazartesi günü 20 sayfasını, Salı günü ise pazartesiden 10 sayfa fazla okumuştur. Ahmet pazartesi ve Salı günü toplam kaç sayfa kitap okumuştur?

4) Bir kümeste 24 tavuk, tavuklardan 6 fazla horoz vardır. Tavuk ve horozların toplamı kaçtır?

5) Vedat 20 liraya gömlek, gömlekten 10 lira fazla vererek de pantolon almıştır. Vedat pantolon ve gömleğe toplam kaç lira ödemiştir?

6) Sınıfımız için Suna 27, Eren ise Suna’dan 3 fazla kitap almıştır. Eren ve Suna sınıfımız toplam kaç kitap getirmiştir?

7) Bir otobüste 15 bayan, bayanlardan 12 fazla erkek yolcu vardır. Otobüste toplam kaç yolcu vardır?

8) Benim 27 şekerim vardı, annemde ise benden 8 şeker daha fazla var. Annem ve benim şekerlerimin toplamı kaçtır?

9) 10 sayısı ile , bu sayının 5 fazlasını toplarsak kaç eder?

10) Ali’nin 20 misketi vardır. Ela’nın ise Ali’den 8 fazla misteki vardır. Ali ve Ela’nın misketleri toplamı kaçtır?

11) Bir çiftlikte 24 at ve atlardan 12 fazla tay vardır. At ve tayların toplamı kaçtır?

12) 1/A sınıfında 14 öğrenci vardır. 2/A sınıfında ise 1/A’dan 2 fazla öğrenci vardır 1/A ve 2/A sınıfında toplam kaç öğrenci vardır?

13)Annem 12 tane şeker, şekerden 2 tane az sakız almıştır. Şeker ve sakızların toplamı kaçtır?

Bir cevap yazın