2. Dönem Hazırbulunuşluk Sınavı 3. Sınıf Matematik

Soru 1) Üç tane sınıf sinemaya gitti. Sinemada toplam 125 koltuk var. 1.sınıf 42, 2.sınıf 45 koltuğa oturdu. Geri kalan koltuklara 3.sınıf oturduğuna göre 3.sınıfta kaç öğrenci vardır? 1. Yukarıdaki problemin cevabı kaçtır?

A) 27 B) 38 C) 48

Soru 2)

9 x 6

Yukarıdaki işlemde çarpımın 6 artması için aşağıdakilerden hangisini yapmak gerekir?

A) Birinci çarpanı 1 artırmak gerekir.

B) İkinci çarpanı 1 azaltmak gerekir.

C) İkinci çarpanı 1 artırmak gerekir.

Soru 3) Ali 275 sayfalık kitabı bir haftada bitirmek istiyor. Ali 6 gün boyunca her gün 40 sayfa okuyor. Ali 7. gün kaç sayfa okursa kitabı bitirmiş olur?

Yukarıdaki problemin cevabı kaçtır?

A) 240 B) 35 C) 42

Soru 4) “Terzi” “75 m kumaş” “2 ceket ” “3 m kumaş”

Yukarıdaki bilgilerden hangi problem yazılabilir?

A) Terzi bir ceket için 3 m kumaş kullanıyor. Bu terzinin 75 m kumaşı var. 2 ceket dikerse geriye kaç m kumaşı kalır?

B) Terzinin 75 m kumaşı var. Terzi 2 tane ceket dikerse geriye kaç m kumaşı kalır?

C) Terzi bir ceketi 3 m kumaştan dikiyor. Bu terzi 75 ceket dikerse geriye kaç m kumaşı kalır?

Soru 5) Cem 8 yaşındadır. Babasının yaşı Cem’in yaşının 5 katından 7 fazladır. Buna göre Cem ile babasının yaşları toplamı kaçtır?
Yukarıdaki problemin cevabı kaçtır?

A) 47 B) 55 C) 40

Soru 6) Bir bölme işleminde bölen 7, bölüm bölenden 5 fazla ve kalanda 6 ise bölünen sayı kaçtır?

A) 90 B) 84 C) 96

Soru 7) Ece 5 deste, Elif 4 deste çiçek topladı. İki arkadaş topladıkları çiçekleri birleştirip beşer beşer vazolara koymak istiyor. İki arkadaş kaç tane vazo almalıdır?

Yukarıdaki problemin cevabı kaçtır?

A) 10 B) 18 C) 17

Soru 8) Ali 98 tane misketi 8 arkadaşına eşit olarak paylaştırdı. Kalan misketleri ise kardeşine verdi. Ali kardeşine kaç misket vermiştir?

Yukarıdaki problemin cevabı kaçtır?

A) 2 B) 12 C) 3