1. Sınıf Matematik Karışık Problemler

ALIŞTIRMALAR

1. Aşağıdaki toplama işlemlerini yapalım.

5 + 6 + 5 = … 5 + 3 + 6 = … 8 + 4 + 6 = …

4 + 4 + 6 = … 6 + 1 + 6 = … 4 + 7 + 9 = …

1 + 5 + 7 = … 3 + 4 + 8 = … 8 + 1 + 4 = …

4 + 5 + 3 = … 6 + 4 + 7 = … 6 + 0 + 3 = …

2. Aşağıdaki çıkarma işlemlerini yapalım.

8 – 4 = … 11 – 6 = … 16 – 5 = … 8 – 6 = …

10 – 7 = … 15 – 8 = … 15 – 3 = … 12 – 7 = …

10 – 10 = … 20 – 5= … 19 – 6 = … 11 – 8 = …

14 – 9 = … 13 – 4 = … 17 – 5 = … 17 – 7 = …

3. Aşağıdaki problemleri çözelim.

• Tanesi 8 lira olan kalemlerden bir tane aldım. Satıcıya 20 lira verdim. Para üstü olarak kaç lira almam gerekir?

 

• Kümesimizde 11 tavuk, 1 horoz ve 8 civciv var. Kümesimizde toplam kaç hayvan vardır?

 

• Sınıfımızı süslemek için Oya 5, Kaya 6 ve Melek 7 bayrak getirdi. Bu bayrakların hepsini sınıfımıza astık. Sınıfımıza kaç bayrak asmış olduk?

 

• 16 sayfalık hikâye kitabının 9 sayfasını okudum. Okumadığım kaç sayfa kalmıştır?