Basamak Değeri Konu Özeti 2. Sınıf Matematik

Basamak Değerini Bulma Bir sayıda rakamların yazıldığı bölüme basamak denir. Örnek: 9 sayısı tek basamaktan oluşan bir sayıdır. İki rakamla yazılan sayılara ise iki basamaklı sayılar denir. Örnek: 37, 92, 10 sayıları iki rakamın bir araya gelip yazılmasıyla oluşur. Birliklerin yazıldığı basamağa birler basamağı, onlukların yazıldığı basamağa onlar basamağı denir. Bir sayıyı oluşturan rakamların bulunduğu […]

Sene Başı Seviye Tespit Sınavı 4. Sınıf Matematik

1. Aşağıdaki sayıların okunuşlarını yazınız. Okunuşları verilen sayıları da rakamlarla yazınız. 528 : …………………………………………. 346 : …………………………………………. 555 : …………………………………………. Altı yüz on dokuz : …………………………. Dokuz yüz : ………………………………… 2. Aşağıdaki sayıların önlerindeki boşluklara, okunuşu doğru olanlar için “D”, yanlış olanlar için “Y” yazalım. ( ) 245 : yüz kırk beş ( ) 623 […]