Geometrik Şekiller Konu Anlatımı 3. Sınıf Matematik

KÜP 8 köşesi vardır. 12 ayrıtı vardır. 6 Yüzü vardır. Yüzleri birbirine eşittir. Küpün açılımı Küpe Benzeyen Nesneler Peynir kalıbı, zar gibi nesneler küpe benzer. KARE PRİZMA 6 yüzü vardır. Yüzleri düzdür. 8 köşesi vardır. 12 ayrıtı vardır. Tabanları karedir. Kenarları dörtgendir. Bisküvi kutusu, zeytinyağı tenekesi gibi nesneler kare prizmaya benzer. DİKDÖRTGEN PRİZMA 8 Köşesi […]

6. Sınıf Matematik Problemleri

S.1) A , B , C salonlarından oluşan bir sinemada B salonundaki seyirci sayısı, A salonundaki seyirci sayısının yarısı; C salonundaki seyirci sayısı ise A salonundaki seyirci sayısından 25 eksiktir. B salonunda 40 seyirci varsa bu üç salondaki toplam seyirci sayısı kaçtır? Çözüm:   S.2) Bir sınıftaki kız öğrencilerin sayısı, erkek öğrencilerin sayısının 2 katının […]

Yüzde Problemleri 5. Sınıf Matematik

1. 100 TL satış fiyatı olan bir ürüne %20 indirim yapılıyor. Ürün satılmayınca indirimli fiyat üzerinden yine %20 indirim yapılıyor. Bu ürünün son satış fiyatı kaç TL’ dir? A)60 B)64 C)68 D)72 2. Bir çiftlikte 24 koyun, 16 keçi vardır. Buna göre, çiftlikteki hayvanların % kaçı koyundur? A)60 B)48 C)40 D)24 3. Bir futbol takımı […]

Toplama-Çıkarma Problemleri 3. Sınıf Matematik

1- Fırat Nehrin uzunluğu 2800 kilometre Dicle Nehrin uzunlu 1850 kilometredir. İki nehrin uzunluğun toplamı ne kadardır? 2-Van Gölü Türkiye’nin en büyük gölüdür. Uzunluğu 119 kilometredir. Tuz Gölün uzunluğu ise 80 kilometredir. Van Gölü, Tuz Gölü’nden ne kadar uzundur? 3- Yurdumuzun en büyük dağı ,Ağrı Dağı 5165 metre yüksekliğindedir. Dağcı 2805 metre tırmandıktan sonra mola […]

Doğal Sayılar Kazanım Değerlendirme Testi 4. Sınıf Matematik

1) “Beş yüz kırk iki bin iki” Yukarıdaki gibi okunan sayının yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? A)542.202   B)542.002   C)542.022   D)542.222 2) Aşağıdaki sayıların hangisinde 4 binlik vardır? A) 548.622 B) 623.323 C) 982.458 D) 741.222 3) 32.564” sayısını oluşturan rakamların toplamı 29 olduğuna göre, yüz binler basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır? A) 400.000 B)600.000 C)800.000 D)900.000 4) […]

4. Sınıf Toplama-Çıkarma Problemleri

1. Oya ve Orhan dedelerinin elma bahçesinden elma toplamaya gittiler. Oya 183 elma topladı. Orhan ise kardeşinden 35 elma fazla topladı. İki kardeşin topladığı toplam elma sayısı kaçtır? 2. Bir manav geçen hafta 355 tane karpuz sattı. Bu hafta ise geçen haftadan 47 az karpuz sattı. Bu manav iki haftada toplam kaç karpuz satmıştır? 3. […]