Toplama Problemleri 1. Sınıf Matematik

Problem Çözelim 1- Metin’in 12 bilyesi vardı. Oyunda beş bilye daha kazandı. Metin’in kaç bilyesi oldu? Çözüm: 2- Emel bu sabah 9 sayfa kitap okudu. 8 sayfa daha okursa kitabı bitirecek. Emel’in kitabı kaç sayfadır? Çözüm: 3- Çantamda 12 tane boya kalemi, 6 tane kurşun kalem var. Çantamda toplam kaç kalem vardır? Çözüm: 4-Kümeste 11 […]

Kolay Kesir Problemleri 3. Sınıf Matematik

KESİR PROBLEMLERİ 1 (Başlangıç Seviyesi) 1) 12’nin üçte biri kaç eder? 2) 16’nın dörtte biri kaç eder? 3) Deniz, kumbarasında bulunan 30 liranın beşte biri ile kitap almıştır. Buna göre Hakan, kitap için kaç lira ödemiş olur? 4) Bir manav, portakal kasasında bulunan 42 kilogram portakalın altıda birini sattığına göre satılan portakalın miktarı kaç kilogramdır? […]

Kesir Soruları 4. Sınıf Matematik

1-Dedem 85 yaşındadır, babamın yaşı da dedemin yaşının 3/5’ ü kadardır. babam kaç yaşındadır? 2- Ambardaki buğdayın 4/7’ü ekilmiştir. Ambarda 60 teneke buğday kaldığına göre kaç teneke buğday ekilmiştir?   3- 56 sayfalık bir defterin 3/7 ’ünü kullanan Ahmet, defterinde kullanılmayan kaç sayfası kalmıştır?   4- Bir yıldaki haftalarının 4/6 ‘ ü kaç gündür? 5- […]